اهم فعالیت های اخیرکمیسیون فرآورده های روغنی
همکاری در خصوص تهیه رویه اجرایی صادرات سوخت تقطیری
در راستای استفاده بهینه از سوخت تقطیری که فرایند پالایش روغن کارکرده در کارخانجات تصفیه دوم روغن استحصال می گردد و به دنبال برگزاری جلسات کارشناسی با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و انجام بررسی های لازم به منظور امکان صادرات این محصول ، نهایتاً پیش نویس رویه اجرایی صادرات این محصول از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با همکاری اعضای کمیسیون فراورده های روغنی اتحادیه تهیه و مورد بررسی قرار گرفته و هم اکنون در حال انجام مراحل نهایی می باشد.
تعیین کارگروه کارشناسی برای ماهیت سنجی انواع روغن های هیدرولیک
با توجه باینکه در فرایند پالایش روغن کارکرده در کارخانجات تصفیه دوم روغن ، روغن های هیدرولیک استحصال می گردد که در این محصول مقداری از برش های سبک یافت می شود که از نظر شکل ظاهری با مواد نفتی یارانه ای مشابهت دارند در صورتیکه واقعاً مواد یارانه ای نبوده و در ماهیت و جزء لاینفک این محصول قرار دارند، لیکن صادرکنندگان فرآورده های نفتی به هنگام اظهار کالاهای صادراتی خود در مرزهای خروجی و نمونه برداری از محمولات انها در گمرکات که به منظور تشخیص مواد یارانه ای انجام می گیرد و با اعلام اینکه درصدی از مواد یارانه ای در محصولات آنها وجود دارد با مشکلات عدیده ای مواجه شده و بعضاً برای ایشان پرونده قاچاق سوخت تشکیل و به مراجع قضایی معرفی و جرائم سنگین را پرداخت نموده اند ، لذا در جهت رفع هر گونه شک و شبهه در مورد عدم وجود مواد یارانه ای در این قبیل محصولات و بر اساس مصوبه کمیته روانسازی تجارت و مبارزه با قاچاق متشکل از نمایندگان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران مقرر گردید کارگروه کارشناسی متشکل از تعدادی از اعضای با تجربه کمیسیون فراورده های روغنی به ماهیت سنجی انواع روغن های هیدرولیک پرداخته و نتایج حاصله به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام گردد.
قیمت گذاری در مورد فراورده های روغنی
بنا به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کمیسیون فراورده های روغنی موضوع تعیین قیمت برای فراورده های روغنی را در دستور کار خود قرار داده و قیمت روغن پایه، روغن موتور و روغن دنده را بطور مرتب ماهیانه تعیین نموده و قیمت های مذکور از طریق اتحادیه به بانک مذکور اعلام می گردد.

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.