فرآورده‌های پارافینی

اهم فعالیت های اخیر انجام گرفته توسط کمیسیون فرآورده های پارافینی
 
بررسی قیمت ها در بازارهای بین المللی و قیمت گذاری برای پارافین و فوتس اویل
کمیسیون فرآورده های پارافینی بازارهای بین المللی را به طور مرتب مورد مطالعه قرار داده و نوسانات قیمت در بازارهای هدف از جمله هند، چین و بازارهای آفریقا را دقیقاً مورد بررسی قرار می دهد و با توجه به بیشترین استفاده پارافین در صنایع شمع سازی کیفیت محصول را مورد توجه قرار داده و با در نظر گرفتن احتمال تغییرات قیمت در بازارهای جهانی نسبت به قیمت گذاری برای انواع پارافین و فوتس اویل اقدام می نماید.
وضع عوارض صادراتی بر اسلاک واکس
با توجه باینکه اسلاک واکس در فرایند پالایش روغن پایه بعنوان یک محصول جانبی استحصال می گردد که بعنوان ماده اولیه تولیدکنندگان پارافین مورد نیاز مبرم می باشد و صادرات این محصول توسط تولیدکنندگان آن موجب کمبود این ماده در بازار داخلی و تعطیل شدن کارخانجات تولید پارافین شده است لذا در جهت تنظیم بازار و جلوگیری از صدور مواد اولیه فرآورذی نشده و حمایت از تولیدکنندگان داخلی وضع عوارض صادراتی برای این محصول مورد تأیید کمیسیون قرار گرفته و پیشنهادات لازم از طریق اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران برای وضع عوارض برای صادرات اسلاک واکس به سازمان توسعه تجارت ایران ارائه گردیده تا بر اساس تبصره د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه از طریق شورای عالی صادرات در این مورد اقدام مقتضی معمول گردد.
تشکیل کارگروه کارشناسی برای تعیین فرمول جهت قیمت گذاری لوب کات
با توجه باینکه از لوب کات بعنوان ماده اولیه در صنایع پارافین سازی استفاده بعمل می آید، لذا به منظور مشخص شدن فرمولی برای تعیین قیمت لوب کات بر مبنای موادی که از آن تولید می گردد و تعیین ضریب وابستگی آن به محصولات تولیدی، کمیسوین فراورده های پارافینی کارگروهی متشکل از چند نفر از اعضای با تجربه خود را به منظور بررسی و انجام کار کارشناسی در این زمینه مشخص نموده است که امید است نتایج حاصله توسط این کارگروه در اینده نزدیک اعلام گردد.