آلبوم

آقای ابوالقاسم هاشمی - رئیس محترم هیات مدیره اتحادیه اوپکس

آقای ابوالقاسم هاشمی - رئیس محترم هیات مدیره اتحادیه اوپکس

دکتر مسعود نیلی – استاد محترم دانشگاه صنعتی شریف

دکتر مسعود نیلی – استاد محترم دانشگاه صنعتی شریف

مجری چهاردهمین همایش سالانه اتحادیه

مجری چهاردهمین همایش سالانه اتحادیه

دکتر سعید شیرکوند - معاون محترم هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور

دکتر سعید شیرکوند - معاون محترم هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور

دکتر پدرام سلطانی – عضو محترم شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق‌های بازرگانی (WCF) و رئیس شورای سیاستگذاری همایش

دکتر پدرام سلطانی – عضو محترم شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق‌های بازرگانی (WCF) و رئیس شورای سیاستگذاری همایش

دکتر امیر حسین زمانی نیا- معاون محترم امور بین الملل وزارت نفت

دکتر امیر حسین زمانی نیا- معاون محترم امور بین الملل وزارت نفت

آقای سعید رفیعی فر - دبیرکل محترم اتحادیه اوپکس

آقای سعید رفیعی فر - دبیرکل محترم اتحادیه اوپکس

سخنرانی در خصوص چالش های داخلی و آینده صادرات

سخنرانی در خصوص چالش های داخلی و آینده صادرات

دکتر سید حمید حسینی- عضو محترم هیات مدیره اتحادیه اوپکس و دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق

دکتر سید حمید حسینی- عضو محترم هیات مدیره اتحادیه اوپکس و دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق

سخنرانی در خصوص نقش و جایگاه دولت در تنظیم گری(رگولاتوری)با نگاه به زنجیره صنعت نفت

سخنرانی در خصوص نقش و جایگاه دولت در تنظیم گری(رگولاتوری)با نگاه به زنجیره صنعت نفت

سخنرانی دکتر جنیدی در خصوص نقش و جایگاه دولت در تنظیم گری(رگولاتوری)با نگاه به زنجیره صنعت نفت

سخنرانی دکتر جنیدی در خصوص نقش و جایگاه دولت در تنظیم گری(رگولاتوری)با نگاه به زنجیره صنعت نفت

دکتر لعیا جنیدی - معاون محترم حقوقی رئیس جمهور

دکتر لعیا جنیدی - معاون محترم حقوقی رئیس جمهور

چهاردهمین همایش سالانه اتحادیه

چهاردهمین همایش سالانه اتحادیه

برگزاری پنل چهاردهمین همایش اتحادیه

برگزاری پنل چهاردهمین همایش اتحادیه

چهاردهمین همایش سالانه اتحادیه

چهاردهمین همایش سالانه اتحادیه

مصاحبه دکتر پدیدار

مصاحبه دکتر پدیدار

چهاردهمین همایش سالانه اتحادیه

چهاردهمین همایش سالانه اتحادیه

چهاردهمین همایش سالانه اتحادیه

چهاردهمین همایش سالانه اتحادیه

چهاردهمین همایش سالانه اتحادیه

چهاردهمین همایش سالانه اتحادیه

برگزاری همایش 98

برگزاری همایش 98

صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.