استفاده از تسهیلات بانک گردشگری

عضو محترم اتحادیه

           

با سلام

احتراماً پیرو اطلاع‌رسانی شماره 94/117 مورخ 94/06/10 در خصوص استفاده از تسهیلات بانک گردشگری، بر اساس هماهنگی‌های بعمل آمده با بانک مذکور مراتب مشروحه ذیل را به اطلاع می‌رساند:

Ø     جهت استفاده از تسهیلات بانکی نیاز به مراجعه مستقیم به شعب بانک گردشگری نمی‌باشد و درخواست اعضاء بایستی با رعایت موارد ذیل مستقیماً به این اتحادیه ارسال گردد

v    متقاضیان استفاده از تسهیلات بانک گردشگری بایستی درخواست کتبی خود را با ذکر مبلغ وام مورد درخواست، شماره‌حساب و نام شعبه‌ای که در آن حساب بازنموده‌اند، به همراه پرسشنامه تکمیل‌شده و مدارک موردنیاز طبق فرمت‌های پیوست جهت بررسی در کمیته مشترک اعتباری و انجام اقدامات مقتضی به این اتحادیه ارسال نمایند.

v    با توجه به هماهنگی‌های انجام‌گرفته با بانک گردشگری، بانک مذکور آماده همکاری با اتحادیه برای ارائه تسهیلات به اعضاء در قالب تفاهم‌نامه تنظیمی می‌باشد.

لذا اعضاء محترم در صورت تمایل می‌توانند از فرصت پیش‌آمده حداکثر بهره‌گیری را معمول نمایند.

استفاده از تسهیلات بانک گردشگریاستفاده از تسهیلات بانک گردشگری
 

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

۱۶ شهریور ۱۳۹۴ ۱۴:۳۱