عضویت در شورای مشترک بازرگانی ایران و برزیل

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام                                                                                                                                                                                

احتراماً به پیوست تصویر نامه واصله از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص عضویت در شورای مشترک بازرگانی ایران و برزیل جهت اطلاع و بهره وری لازم ارسال می‌گردد.

    

عضویت در شورای مشترک بازرگانی ایران و برزیلعضویت در شورای مشترک بازرگانی ایران و برزیل

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

۲۳ شهریور ۱۳۹۴ ۱۴:۲۵