۱۶ نفر از روسای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی ایران انتخاب شدند

۱۶ نفر از روسای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی ایران انتخاب شدند
۱۶ نفر از ۱۸ نفر روسای کمیسیون‌های دوره هشتم اتاق بازرگانی ایران انتخاب شدند و دو کمیسیون صنایع پالایشی،پتروشیمی و مالیات، کار، و تایمن اجتماعی به دلیل اینکه به حد نصاب نرسید و برای ماه آینده ماند.

به گزارش پایگاه خبری اوپکس به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون‌های دوره هشتم اتاق بازرگانی ایران دیروز برگزار شد و بر این اساس از 18 کمیسیون موجود 16 کمیسیون اعضای خود را شناختند. 

بنا بر این گزارش، دو کمیسیون صنایع پالایشی، پتروشیمی و مالیات، کار، و تامین اجتماعی به دلیل اینکه به حد نصاب نرسید و برای ماه آینده ماند.

 

کمیسیونرئیسنایب رئیس اولنایب‌رئیس دوم
آب، محیط زیست و اقتصاد سبزسیدمحمدحسین شریعتمدارمحمدرضا مشاهیریمحسن رشیدفرخی
احداث و خدمات فنی و مهندسیمحمد امیرزادهحسین وثوق ایرانیجبار کیانی‌پور
انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمیبه حدنصاب نرسیده 
بازار پول و سرمایهکوروش پرویزیانسیدرضا زیتون نژاد موسویانمحسن حاجی‌بابا
بازرگانی داخلیخسرو فروغانمسعود خیاط‌زادهفاضل شنیور
توسعه صادراتسیدرضی حاجی آقامیریعدنان موسی‌پورامیر عابدی
جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش بنیانغلامحسین جمیلیافشین کلاهیمحمدعلی زمانی
حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه‌هافاطمه دانشورمسعود بناییانسعید ترکان دهنوی
حمل و نقل، لجستیک و گمرکجواد سمساریلرامید ملکرضا کامی
رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت ادارییلدا راهدارحسن فروزان فردسید حمید حسینی
سرمایه‌‌گذاریفریال مستوفیمجید فانیمهدی علی‌پور
صنایعابوالفضل روغنی گلپایگانینیما بصیری تهرانیسیدباقر شریف‌زاده
فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانهمحمدرضا طلاییعبدالرضا نوروزیرحیم بنامولایی
کشاورزی و صنایع غذاییاحمد صادقیانغلامعلی فارغیامیر شهریاری
گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنراحمد اصغری قاجاریعلی عبدالملکیمحمدجعفر رائیچی
مالیات، کار و تامین اجتماعیبه حد نصاب نرسیده  
مدیریت وارداتسیدمحمد جعفریمحمدرضا صفافرهاد احتشام‌زاد
معادن و صنایع معدنیبهرام شکوریغلام سرور نوتی زهیحسن حسینقلی

 

به گزارش تسنیم، انتخابات روسای هشتمین دوره اتاق بازرگانی ایران با رایزنی فراوانی برای کسب آرا انجام شد. به طوری که محسن جلال پور رئیس اتاق در نشست صبح امروز هیئت نمایندگان، چند بار از اعضا خواست که بر روی صندلی‌های خود بنشیند و از سالن خارج نشوند.

وی در نهایت اعلام کرد با توجه به اینکه عصر امروز انتخابات روسای کمیسیو‌‌ن‌ها برگزار می‌شود رفت آمد افراد به خارج سالن تا حدی طبیعی است اما از اعضا خواسته می ‌شود که در جلسات دیگر هیت نمایندگان دیگر صندلی های خود را ترک نکنند.

 

۳۰ شهریور ۱۳۹۴ ۰۹:۳۶