جدار لوله‌های انتقال فرآورده‌های نفتی منطقه شمال شرق ضخامت سنجی شد

جدار لوله‌های انتقال فرآورده‌های نفتی منطقه شمال شرق ضخامت سنجی شد
جدار لوله‌های انتقال فرآورده‌های نفتی منطقه شمال شرق در بلندترین نقاط آن با هدف تثبیت امنیت در جابه جایی سیال نفتی درون آن‌ها، ضخامت سنجی شد.
به گزارش پایگاه خبری اوپکس به نقل از خبرگزاری موج، جامعی، رئیس واحد تعمیرات خط شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال شرق، گفت: در این عملیات لوله‌هایی به لحاظ ظاهر سالم که امکان خوردگی داخلی داشتند، بازبینی و ضخامت سنجی شدند.
جامعی اظهار کرد: بیشترین ضخامت سنجی انجام شده در ارتفاعات منطقه شمال شرق، مربوط به مسیر خط لوله شاهرود_ علی‌آباد بوده است.
وی گفت: در این عملیات، ضخامت جدار بیرونی لوله‌های انتقال فرآورده‌های نفتی در جهت‌های مختلف، بازبینی شده است.
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال شرق، سوخت‌رسانی به پنج استان خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سمنان و گلستان را بر عهده دارد.
این منطقه با نزدیک به یک هزار کیلومتر خطوط لوله با اینچ - قطرهای مختلف با استفاده از نیروی انسانی کارآمد و انواع تجهیزات (توربین، الکتروموتور و ...) انواع فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، گازوییل، نفت سفید، نفت کوره و نفت گاز را به مبادی مصرف منتقل می‌کند. 
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ ۱۰:۰۸