توسعه فعالیت‌های اقتصادی با کشور مکزیک

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام

احتراماً پیرو اطلاع رسانی شماره 94/150 مورخ 94/06/31 مجدداً به پیوست تصویر نامه واصله از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص توسعه فعالیت‌های اقتصادی با کشور مکزیک، جهت اطلاع ارسال می‌گردد. از اعضاء محترم درخواست می‌گردد، تا در صورت تمایل به فعالیت در این زمینه مراتب را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 94/07/12  (فردا) جهت جمع‌بندی و انعکاس به آن اتاق به دبیرخانه اتحادیه اعلام نمایند.

توسعه فعالیت‌های اقتصادی با کشور مکزیکتوسعه فعالیت‌های اقتصادی با کشور مکزیک
 

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

۱۱ مهر ۱۳۹۴ ۱۶:۰۰