زمان برخورداری ایران از تامین مالی بانکهای توسعه‌ای رسیده است

زمان برخورداری ایران از تامین مالی بانکهای توسعه‌ای رسیده است
وزیر اقتصاد در اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول گفت: اکنون زمان آن است که کشورها به ویژه ایران از تامین مالی و فاینانسهای بانکهای توسعه ای برخوردار شود.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در نشست افتتاحیه اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که در آن روسای بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و وزرای اقتصادی کشورهای عضو و روسای کل بانک مرکزی حضور داشتند، اظهار داشت: فصل جدیدی از ارتباطات اقتصادی ایران با کشورهای جهان گشوده شده است.

طیب‌نیا افزود: ایران از جمله کشورهایی است که با پتانسیلهای بالای اقتصادی، می تواند به عنوان کشوری نوظهور باشد.

وی دارا بودن منابع طبیعی موقعیت استراتژیک، نیروی انسانی تحصیلکرده، بازار بزرگ داخلی، زیر ساختهای مناسب را تنها بخشی از مزیتهای اقتصادی کشور عنوان کرد و افزود: همه این مزیتها، تنها بخشی از مزیتهای اقتصادی کشورم هستند که در بین کشورهای خاورمیانه موقعیت انحصاری دارد.

طیب نیا در عین حال خاطر نشان کرد: با تلاش انجام شده بهبود اقتصادی و کنترل تورم در کشور مشاهده خواهد شد.

وی توسعه بیشتر اقتصاد ایران را مستلزم انتقال دانش فنی ،سرمایه گذاری  مستقیم خارجی و تامین منابع مالی دانست و افزود: انتظار می رود در این بخشها بانک جهانی و سایر موسسات بین المللی توسعه ای بتوانند به کشورم در دستیابی به این مسیر کمک نمایند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: ایران به عنوان یکی از اعضای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول همیشه تعهد خود را به  موسسات بین المللی ایفا کرده است و انتظار دارد، این موسسات خدمات خود را برای توسعه پایدار کشورم ایفا کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی  در ادامه تاکید کرد: بانک جهانی می تواند به دلیل نقش توسعه ای در تامین مالی کشورها، برای توسعه کشورهای عضو، بدون تبعیض نقش خود را انجام دهد.

طیب نیا تصریح کرد: بعد از سالها مشکل در ارتباطات ایران و بانک جهانی به دلیل تحریمهای جهانی، هم اکنون زمان آن است که کشورها به ویژه ایران از تامین مالی و فاینانسهای بانکهای توسعه ای برخوردار شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: همکاری با موسسات توسعه ای بین المللی بالاترین اولویت برای کشورم است.

طیب نیا تاکید کرد: انتظار دارم نه تنها در تامین مالی بلکه تجارت و سرمایه گذاری موسسات توسعه ای بین المللی در این فصل جدید از ارتباطات از این فرصت استفاده شود.
۱۸ مهر ۱۳۹۴ ۱۱:۳۴