تغییر زمان برگزاری جلسه و دستورجلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز- روز چهارشنبه مورخ 27-08-94 ساعت 16:00

عضو محترم کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز

 

با سلام

احتراماً پیرو نامه شماره 1394/6550 مورخ 94/08/24 به اطلاع می رساند، زمان برگزاری جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز به علت تداخل با جلسات دیگر اتحادیه به روز چهارشنبه مورخ 94/08/27 ساعت 16:00 موکول گردیده است، لذا بدینوسیله از جنابعالی دعوت بعمل می آید تا در این جلسه حضور بهم رسانید.


دستورجلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز- روز چهارشنبه مورخ 27-08-94دستورجلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز- روز چهارشنبه مورخ 27-08-94

 

 

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

۲۵ آبان ۱۳۹۴ ۱۱:۴۹