دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغنی مورخ 01-09-94

عضو محترم کمیسیون فرآورده های روغنی

 

با سلام

احتراماً به پیوست دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغنی مورخ 94/09/01(فردا) جهت اطلاع ایفاد می گردد.


دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغنی مورخ 01-09-94دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغنی مورخ 01-09-94
 

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

 

۳۰ آبان ۱۳۹۴ ۱۱:۵۲