افتتاح حساب بانک ملت دراروپا برای وصول طلب 1.2میلیارد یورویی شرکت ملی نفت از شل

افتتاح حساب بانک ملت دراروپا برای وصول طلب 1.2میلیارد یورویی شرکت ملی نفت از شل
با اجرایی شدن سند برجام، بانک ملت نسبت به افتتاح حساب نزد بانک های اروپایی و معرفی به شرکت ملی نفت ایران برای دریافت مطالبات نفتی 1.2 میلیارد یورویی از شرکت شل اقدام کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، این بانک همچنین چند حساب دیگر نزد سایر کارگزاران خارجی بابت دریافت وجوه ذینفعان ایرانی در کشورهای اروپایی و آسیایی افتتاح کرده است.
بر اساس این گزارش، اقدامات لازم برای افتتاح حساب و برقراری روابط کارگزاری با بانک های خارجی از سوی بانک ملت در حال انجام است؛ همچنین در این زمینه، در چند روز گذشته، اعتبارات اسنادی متعددی از سوی این بانک گشایش یافته است.
به گزارش ایرنا، پس از اجرایی شدن برجام و رفع تحریم های بانکی، اقدامات لازم برای برقراری روابط کارگزاری با بانک های خارجی انجام و سیستم سوئیفت برای 12 بانکی ایرانی بازگشایی شده است.
۶ بهمن ۱۳۹۴ ۱۳:۳۶