مصرف ٢٨٨ میلیون لیتر فرآورده نفتی در استان فارس

بیش از ٢٨٨ میلیون لیتر فرآورده نفتی شامل بنزین، نفت گاز، نفت سفید و نفت کوره در ١٠ ماه امسال در استان فارس مصرف شده است.

به گزارش شانا به نقل از روابط عمومی پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس توزیع و مصرف در سطح این منطقه در ١٠ ماه امسال بیش از  ٢٨٨ میلیون لیتر شامل بنزین، نفت گاز، نفت سفید و نفت کوره بوده است.

بر همین اساس مصرف بنزین در مدت مذکور  مقدار ١٢٦میلیون و ٨٥١ هزار لیتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال ٩٣ تغییری نداشته است.

توزیع نفت گاز با ١١٧ میلیون و ٥٢ هزار لیتر، ١٤درصد کاهش نسبت به مدت مشابه را نشان می دهد. گفتنی است: در این بازه زمانی مصرف نفت کوره ٦ میلیون و ٦٤٦ هزار لیتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ٦٩ درصد کاهش داشته است و بنا به گزارش ارائه شده مصرف نفت سفید با ٣٧ میلیون و ٩٤٩ هزار لیتر با ٦ درصد کاهش در رتبه بعدی قرار دارد. 

۷ بهمن ۱۳۹۴ ۱۵:۲۱