فراخوان برگزاری کارگاه آموزشی قانون مالیات های مستقیم

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام

احتراماً به پیوست تصویر نامه واصله از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درخصوص فراخوان برگزاری کارگاه آموزشی قانون مالیات های مستقیم جهت اطلاع و بهره وری لازم ارسال می گردد.

                                                                                                                     

فراخوان برگزاری کارگاه آموزشی قانون مالیات های مستقیمفراخوان برگزاری کارگاه آموزشی قانون مالیات های مستقیم
  

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

۱۲ بهمن ۱۳۹۴ ۱۵:۲۶