بخشنامه گمرک در خصوص تاکید بخشنامه شماره 151790 درخصوص نحوه ارسال نمونه به آزمایشگاه

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام

احتراماً به پیوست تصویر بخشنامه شماره 399/222888 دفتر صادرات گمرک ایران به عنوان ناظرین، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی مستقل مبنی بر تاکید بخشنامه شماره 151790 درخصوص نحوه ارسال نمونه به آزمایشگاه جهت اطلاع ارسال می گردد.

بخشنامه گمرک در خصوص تاکید بخشنامه شماره 151790 درخصوص نحوه ارسال نمونه به آزمایشگاهبخشنامه گمرک در خصوص تاکید بخشنامه شماره 151790 درخصوص نحوه ارسال نمونه به آزمایشگاه
 

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

 

۲۴ بهمن ۱۳۹۴ ۱۱:۲۵