فراخوان نشست تجاری با هیأت رومانی در اتاق ایران

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام

احتراماً به پیوست تصویر نامه واصله از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری نشست با هیأت تجاری رومانی در تاریخ 11 اسفندماه سال جاری ساعت 9:30 در طبقه نهم آن اتاق، جهت اطلاع و بهره وری لازم ارسال می گردد.

 

اتاق ایراناتاق ایران
                                                                                                                     
فراخوان نشست تجاری با هیأت رومانی در اتاق ایرانفراخوان نشست تجاری با هیأت رومانی در اتاق ایران
 

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

 

۳ اسفند ۱۳۹۴ ۱۷:۴۲