اعزام هیات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام

احتراماً به پیوست تصویر نامه واصله از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص اعزام هیات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق همزمان با سفر ریاست محترم جمهوری به آن کشور در تاریخ 8 تا 10 فروردین ماه سال 1395 ، جهت اطلاع ارسال می گردد.

اعزام هیات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به کشور عراقاعزام هیات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق
                                                                                                                            

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

۹ اسفند ۱۳۹۴ ۱۲:۲۲