نظرخواهی در مورد مسائل قابل طرح در جلسه مشترک با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام

احتراماً با توجه به برگزاری جلسه مشترک اتحادیه با جناب آقای سجادی مدیرعامل محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در تاریخ 94/12/15، بدینوسیله از اعضاء محترم درخواست می گردد، تا چنانچه موضوعی برای طرح در جلسه مذکور دارند، نظرات و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 12:00 روز شنبه مورخ 94/12/15 کتباً به این اتحادیه اعلام فرمایند تا اقدام مقتضی معمول گردد.

                                                                                                                            

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

۱۲ اسفند ۱۳۹۴ ۱۴:۱۴