جدول زمان بندی خدمات رسانی گمرکات هم مرز با عراق در روزهای تعطیل

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام

احتراماً به پیوست تصویر نامه واصله از دفتر مدیرکل محترم صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص  جدول زمان بندی خدمات رسانی گمرکات هم مرز با عراق در روزهای تعطیلجهت اطلاع ارسال می گردد.

 

سازمان صنعت ،معدن و تجارتسازمان صنعت ،معدن و تجارت

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

۲۲ اسفند ۱۳۹۴ ۱۴:۱۸