برنامه زمان بندی جلسات کمیسیون فرآورده های پارافینی در سال 1395

عضو محترم کمیسیون فرآورده های پارافینی

 


با سلام                                                                                                                                                                                 

احتراماً به پیوست برنامه زمان بندی جلسات کمیسیون فرآورده های پارافینی در سال 1395 جهت مزید اطلاع ایفاد می گردد. ضمن دعوت از جنابعالی برای حضور در این جلسات، امید است، با ارائه نظرات و پیشنهادات کارشناسی و تخصصی، این اتحادیه را در جهت پیشبرد برنامه ها و تحقق اهداف آن یاری فرمایید.


تقویم جلسات کمیسیون فرآورده های پارافینی 1395تقویم جلسات کمیسیون فرآورده های پارافینی 1395
 

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

 

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۱۱:۰۰

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.