اعضای جدید هیئت مدیره مرکز داوری اتاق بازرگانی تعیین شدند

اعضای جدید هیئت مدیره مرکز داوری اتاق بازرگانی تعیین شدند
در پانزدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران، انتخابات اعضای هیئت مدیره مرکز داوری برگزار شد و طی آن اعضای جدید موفق به حضور در مرکز داوری شدند.

به گزارش خبرنگار بخش بازرگانی خبرگزاری تسنیم،  برای تعیین سه عضو جدید هیئت مدیره مرکز داوری اتاق ایران، اسدالله عسگر اولادی، فریدون فرقانی، محمدرضا قمی، زمانی، ناصر ریاحی و آقاخانی خود را به عنوان نامزدهای انتخاباتی معرفی کردند. پس از رای‌گیری محمد رضا قمی 180 رای، فریدون فرقانی 135 رای، ناصر ریاحی 114 رای، زمانی 91 رای، عسگراولادی 47 رای و آقاخانی، 39 رای را به خود اختصاص دادند.

بدین ترتیب محمدرضا قمی، فریدون فرقانی و ناصرریاحی به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره مرکز داوری اتاق ایران تعیین شدند. 

در دوره گذشته اسدالله عسگراولادی، سید ضیاالدین خرمشاهی و علی شمس اردکانی اعضای هیئت مدیره مرکز داوری بودند که از بین آنها تنها عسگراولادی نامزد انتخابات جدید شد اما نتوانست رای کافی برای حضور مجدد در هیئت مدیره را به خود اختصاص دهد.

به گزارش تسنیم، مرکز داوری اتاق ایران به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی، بر مبنای «قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران»، مصوب 14 / 11 / 1380 ، تأسیس شد ،این  مرکز دارای استقلال مالی و اداری است.

در مواردی که طرفین قصد دارند به داوری مرکز مراجعه کنند،کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از  قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع می‌شود که مطابق با قانون اساسنامه و آئین داوری آن مرکز با رأی یک یا سه نفر داور بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل می‌شود.

۱ شهریور ۱۳۹۵ ۱۰:۳۶