بخشی از قانون اصل ٤٤ اصلاح شد

بخشی از قانون اصل ٤٤ اصلاح شد
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس طرح اصلاح مواد ٣، ٦ و ٢٤ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی را بررسی و تصویب کردند.
به گزارش خبرنگار شانا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، هفتم شهریورماه) مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح مواد ٣، ٦ و ٢٤ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی را بررسی و تصویب کردند.

به موجب این مصوبه تبصره ٢ الحاقی به ماده ٦ موضوع بند ٣ ماده ٣ را به این شرح اصلاح کردند: در مواردی که ارایه کالا و خدمات توسط موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و واحدهای تابعه و وابسته آنها در قانون تاسیس یا اساسنامه آنها به عنوان وظیفه اصلی آنها شناخته شده و تامین، تولید و یا عرضه کالا و خدمات مذکور در جهت رفع نیازهای عمومی جامعه باشد، در صورتی که رعایت این بند موجب اخلال در تولید، تامین و یا عرضه آن کالا و خدمات شود، به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط و تایید شورای رقابت از شمول این بند مستثنی خواهند بود.

با تصویب نمایندگان مجلس، فهرست این دستگاه ها در پایگاه (سایت) رسمی مرکز ملی رقابت و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار با ویژگی های کامل و کالا و خدمات و یا تولید عرصه شده و از سوی آنها درج می شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده الحاقی انتهای تبصره ٣ بند ٥ را نیز اصلاح کردند.

براساس مصوبه نمایندگان مجلس، مرجع ثبت شرکت ها مکلف است، امور ثبتی مربوط به شرکت هایی که موضوع این بند هستند را در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهند.

اعطای مجوز توسط سازمان مذکور صرفا پس از ارایه گزارش های مالی حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی موضوع این بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است و سازمان مکلف به انتشار این اطلاعات می باشد؛ نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات شرکت ها با رعایت دیگر مواد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذرماه سال ٨٤ انجام می شود.

براساس این مصوبه، تخلف از اجرای این بند، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضایی ذیصلاح، بانک ها و موسسه های غیربانکی موظفند حساب های بانکی اعضای هیات مدیره شرکت های مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند.

با تصویب مجلس، سازمان بورس اوراق بهادار می تواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت تا سقف صد میلیون ریال، کارمزدی را از هر بنگاه و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت کند.

براساس این مصوبه، سقف کارمزدهای هر سه سال یکبار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار افزایش می یابد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین مقرر کردند: د رصورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف کنند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی براساس ترتیبات مقرر در ماده ١٤ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی مصوب ٢٥ آذرماه سال ٨٨ محکوم می شوند. وجوه حاصل از این جریمه ها باید به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود.

۷ شهریور ۱۳۹۵ ۱۲:۵۷