دستور جلسه کمیسیون پارافین مورخ 28-6-95

عضو محترم کمیسیون پارافین  

 

با سلام

 احتراماً دستور جلسه کمیسیون پارافین را که در روز یکشنبه مورخ 95/06/28تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.

 

دستور جلسه کمیسیون پارافین مورخ 28-6-95دستور جلسه کمیسیون پارافین مورخ 28-6-95

با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

۲۱ شهریور ۱۳۹۵ ۱۰:۰۶