ضرورت بهره مندی از سرمایه گذار داخلی و خارجی برای توسعه پتروشیمی

ضرورت بهره مندی از سرمایه گذار داخلی و خارجی برای توسعه پتروشیمی
دبیر کمیسیون انرژی مجلس گفت: ایران استعداد و ظرفیت مناسبی در حوزه پتروشیمی دارد و با اتکا به ظرفیت های درونی و بهره مندی از فرصت های ناشی از سرمایه گذاری خارجی می تواند در فهرست نامداران جهانی پتروشیمی قرار گیرد.
عبدالله حمید خدری در گفتگو با خبرنگار نیپنا، درباره نقش صنایع پتروشیمی در توسعه کشور اظهار کرد: صنعت پتروشیمی از بخش های با اهمیت صنعت نفت است که مسئولیت تولید محصول های نهایی و ارزشمند را بر عهده دارد. از این رو، در تولید فرآورده و محصول نهایی با هدف کاهش خام فروشی نقش مهمی ایفا می کند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: سرمایه گذاری مناسب برای تامین خوراک این صنایع مهم تلقی می شود و باید مورد حمایت بیشتری قرار گیرد، زیرا اطمینان از خوراک پایدار، روند سرمایه گذاری را شتاب می دهد.
دبیر کمیسیون انرژی با اشاره به هاب های پتروشیمی در کشور گفت: استان بوشهر به سبب همجواری با آبهای آزاد و همچنین وجود منابع سوخت و خوراک برای تاسیسات پتروشیمی، توان توسعه خوبی دراین بخش دارد.
وی توسعه صنایع ایجاد کننده ارزش افزوده را هم جهت با اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: خام فروشی نفت و گاز همیشه یکی از دغدغه های مسئولان بوده است. از این رو، توسعه صنایع پتروشیمی می تواند گره از این چالش بگشاید.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی گفت: ارزش صادراتی محصول به مراتب بیش از صادرات مواد اولیه است. بنابراین، سرمایه گذاری در این بخش برای کشور نفع خواهد داشت.
وی گفت: ایران استعداد و ظرفیت مناسبی در حوزه پتروشیمی دارد و با اتکا به ظرفیت های درونی و بهره مندی از فرصت های ناشی از سرمایه گذاری خارجی می تواند در فهرست نامداران جهانی پتروشیمی قرار گیرد و به اهداف سند چشم انداز نیز دست یابد.
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ ۱۵:۲۹