دقت اندازه گیری گاز ارسالی پالایشگاه دوم به پتروشیمی پارس افزایش یافت

دقت اندازه گیری گاز ارسالی پالایشگاه دوم به پتروشیمی پارس افزایش یافت
عملیات نصب دبی سنج‌های آلتراسونیک بر روی خطوط ٣٦ اینچ ارتباطی پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی و پتروشیمی پارس با موفقیت به پایان رسید.

محمد سعیدیان، رئیس بهره‌برداری پالایشگاه دوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی درباره این طرح به خبرنگار شانا گفت: با توجه به این که کنتورهای فعلی نصب شده بر روی خط لوله خوراک پتروشیمی پارس دارای دقت کافی نبوده است، تعویض این تجهیز در دستور کار مجتمع گاز پارس جنوبی قرار گرفت.

رئیس بهره برداری پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی افزود: با هدف افزایش دقت اندازه‌گیری و رعایت الزامات و استاندارد‌های نصب، کارگروهی برای بررسی موضوع تشکیل شد.

به گفته‌ وی، طی بررسی‌های به عمل آمده از سوی متخصصان پالایشگاه دوم، تغییر در محل نصب دبی‌سنج و چیدمان خطوط ارتباطی عملیاتی شد.

این مقام مسئول عنوان کرد: با توجه به رویکرد افزایش تولید ملی و حداقل کردن زمان توقف فعالیت پتروشیمی پارس و شرکت های پتروشیمی پایین دستی آن، طرح های مختلفی بررسی، طراحی و در نهایت با انجام ٨٠٠ نفر_ ساعت کار کارشناسی، طرح نهایی انتخاب و اجرایی شد.

تجهیز دبی سنج بیشتر برای اندازه گیری جریان گازهای تمیز با ظرفیت گرمایی معین به کار می رود و کاربرد گسترده ای در صنایع پالایشی و شیمیایی دارد.  نداشتن هیچ گونه قطع متحرک و دقت بالای اندازه گیری جریان از جمله مشخصه های این تجهیزات به شمار می آید.

۲۹ شهریور ۱۳۹۵ ۱۵:۳۲