دستور جلسه کمیسیون قیر مورخ 11-7-95

عضو محترم کمیسیون قیر                                                                                                                   

 

با سلام

 احتراماً دستور جلسه کمیسیون قیر را که در روز یکشنبه مورخ 11/07/95  تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.

 

دستور جلسه کمیسیون قیر مورخ 11-07-95دستور جلسه کمیسیون قیر مورخ 11-07-95

با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

۶ مهر ۱۳۹۵ ۰۸:۴۳