تولید کاتالیست در کشور بومی می شود

تولید کاتالیست در کشور بومی می شود
قابلیت تولید کاتالیست های موردنیاز کشور در داخل وجود دارد و می توان نیازهای کاتالیستی کشور را برطرف کرد.
به گزارش سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران و به نقل از شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی ، رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران بابیان این که با وجود دانش فنی مطلوب متخصصان ایرانی در حال حاضر قابلیت تولید کاتالیست های مورد نیاز کشور در داخل وجود دارد، اظهار داشت : با همکاری تنگاتنگ میان پژوهشگاه های نفت، شیمی و دانشگاه ها و انجام کارهای علمی می توان نیازهای کاتالیستی کشور را برطرف کرد.
منصور انبیا افزود: هم اکنون سالانه میلیون ها دلار برای واردات کاتالیست موردنیاز صنایع هزینه می شود ، در حالی که می توان تمام نیازها را در داخل کشور تامین کرد.
وی افزود: ایران در زمینه علم و فناوری پیشرفت های خوبی داشته و به عنوان یک کشور در زمینه تولید علم در دنیا مطرح است؛ بنابراین می توان با اقدام های اصولی و علمی تمام نیازهای خود را در داخل تولید کرد.
انبیا ادامه داد: در 10 سال اخیر رشد علم در آمریکا از 38 درصد به 28 درصد کاهش یافته است و در مقابل کشورهایی مانند ایران در فراز بالاتری قرار گرفته اند که این موضوع نشان از تغییر و جابه جایی تولید علم در میان کشورهای دنیا دارد.
رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران گفت : توسعه مسیر علم و دانش
ضروری است و هم اکنون کمتر از 20 درصد ظرفیت های دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز علمی در کشور استفاده می شود.
وی تصریح کرد: 80 درصد ظرفیت مراکز علمی و پژوهشی بدون استفاده و برنامه ریزی رها شده و نیاز است که برنامه ریزی علمی و اصولی برای بهره وری از فضاهای آموزشی دانشگاهی و توان علمی دانشجویان انجام شود./
۱۸ تیر ۱۳۹۱ ۱۶:۰۴