چهارمین تامین مالی شرکت ملی نفت در بورس انرژی تسویه شد

چهارمین تامین مالی شرکت ملی نفت در بورس انرژی تسویه شد
عملیات تسویه نقدی چهارمین مرحله تامین مالی شرکت ملی نفت ایران از طریق انتشار قرارداد سلف موازی استاندارد نفت‌کوره در نماد سمانک ٩٥٤، در بورس انرژی ایران بطور کامل در تاریخ سررسید انجام شد.

به گزارش شانا به نقل از شرکت بورس انرژی، این اوراق که در تاریخ ١٥ مهرماه ١٣٩٤ به ارزش ١٠٠٠ میلیارد ریال و در قالب ٥٥٠،١٢٥ قرارداد از طریق بورس انرژی ایران به منظور تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای شرکت ملی نفت ایران در نماد سمانک ٩٥٤، منتشر شده بود، سرانجام پس از گذشت یک سال و رسیدن به زمان سررسید متوقف شد و فرآیندهای مرتبط با تسویه اوراق مذکور در روز سررسید (پنجشنبه، ١٥ مهرماه) امسال انجام شد.

معاملات ثانویه این اوراق بر مبنای قیمت خرید بازارگردان و بر اساس قیمت عرضه اولیه به‌علاوه سودی معادل ٢٣ درصد سالانه به‌طور روزشمار بوده است.

در بازار ثانویه این نماد، ٧،٩٧٨ قرارداد به ارزشی بیش از ٧٠ میلیارد ریال معامله شده است، در سررسید نیز با توجه به اختیار فروش تبعی منضم به این قرارداد، خریداران قراردادهای مذکور با اعمال اختیار خود، ١٢٥ درصد قیمت خرید در روز عرضه اولیه را دریافت کردند، این اوراق همچنین منضم به اختیار خرید ٢٨ درصدی به منظور پوشش ریسک افزایش قیمت نفت‌کوره برای شرکت ملی نفت ایران بوده است.

شرکت ملی نفت ایران تاکنون طی ٥ مرحله انتشار این اوراق بالغ بر پنج هزار میلیارد ریال منابع مالی به منظور تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای خود از طریق بورس انرژی ایران جذب کرده است.

پنجمین مرحله نیز که در قالب قراردادهای سلف موازی استاندارد نفت‌کوره در نماد سمانک ٩٥٥ منتشر شده بود، در روز (دوشنبه، ١٩ مهرماه) سررسید خواهد شد.

۱۷ مهر ۱۳۹۵ ۱۲:۰۵