درخواست دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی مورخ 28-07-95

عضو محترم کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز
 
 با سلام
          احتراما، با عنایت به برگزاری جلسۀ « کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز » در روز چهار شنبه مورخ 95/07/28 و به منظور تهیـه و تدوین دستورجلسۀ این کمیسیون، خواهشمند است شرح مشکلات و مواردی را که جهت درج در دستور جلسه در نظر دارند، حداکثر تا ساعت 12:00 روز یک شنبه مورخ 95/07/25  توسط فاکس به این دبیرخانه ارسال فرمایند.
 قبلاً از بذل توجـه و همکاری جنابعالی دراین زمینه تشکر می گردد.
 
 با احترام،
دبیرخانه اتحادیه
۱۹ مهر ۱۳۹۵ ۱۲:۰۳