دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 95/07/28

عضو محترم کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز

 

با سلام

احتراماً به پیوست دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز را که در روز چهارشنبه  مورخ 28/07/95   تشکیل می شود ملاحظه فرمایید.


دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 95/07/28دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 95/07/28
  


با احترام،

مهدی اسپندیاری

۲۵ مهر ۱۳۹۵ ۱۶:۱۶