پیشرفت طرح اوره و آمونیاک پتروشيمی هنگام از ۳۵ درصد گذشت

پیشرفت اجرایی ساخت طرح پتروشیمی هنگام(اوره و آمونیاک چهاردهم) به ۳۵.۸۲ درصد رسید.

طرح اوره و آمونیاک هنگام، ۳۵.۸۲ درصد پیشرفت در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس(عسلویه) درحال ساخت است.

بر اساس این گزارش هدف از اجرای مجتمع پتروشیمی هنگام با مشارکت ۵۰ درصدی شرکت پوسری “Pusri” اندونزی تولید اوره و آمونیاک است،پتروشیمی هنگام به منظور ساخت یک واحد آمونیاک با ظرفیت ۲ هزار و ۵۰ تن در روز و یک واحد اوره با ظرفیت ۳ هزار و ۲۵۰تن در روز احداث می‌شود که در مجموع سالانه از ظرفیت تولید حدود یک میلیون تن اوره و ۶۷۰ هزار تن آمونیاک در سال برخوردار است.

این گزارش می افزاید: توافق با شرکت های هالدو تاپسوی دانمارک و سایپم برای تامین دانش فنی، لیسانس تولید محصولات و انجام مطالعات مهندسی اصولی این مجتمع پتروشیمی انجام شده است.

خوراک این واحد اوره و آمونیاک به میزان ۶۷۰ میلیون متر مکعب در سال از فازهای میدان مشترک پارس جنوبی تامین می شود.

۲۶ مهر ۱۳۹۵ ۱۴:۰۵