دستور جلسه کمیسیون روغن 2-8-95

عضو محترم کمیسیون فرآورده های روغنی

 

با سلام

 احتراماً دستور جلسه کمیسیون روغن را که در روز  یکشنبه مورخ 02/08/95 تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.

 

دستور جلسه کمیسیون روغن 2-8-95دستور جلسه کمیسیون روغن 2-8-95

با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

۲۸ مهر ۱۳۹۵ ۱۱:۳۵