دستور جلسه کمیسیون قیر مورخ 06-09-95

عضو محترم کمیسیون قیر                                                                                                                   

 

با سلام

 احتراماً دستور جلسه کمیسیون قیر را که در روز شنبه مورخ 95/09/06تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.

 

دستور جلسه کمیسیون قیر مورخ 06-09-95دستور جلسه کمیسیون قیر مورخ 06-09-95

با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

 

۲ آذر ۱۳۹۵ ۱۰:۲۰