دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 23-09-95

عضو محترم کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز

 

با سلام

احتراماً به پیوست دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز را که در روز سه شنبه  مورخ 95/09/23 تشکیل می شود ملاحظه فرمایید.


 

دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 23-09-95دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 23-09-95

 

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

۱۶ آذر ۱۳۹۵ ۱۶:۴۹