مدیریت مصرف گاز گامی برای تولید پایدار محصولات پتروشیمی

مدیریت مصرف گاز گامی برای تولید پایدار محصولات پتروشیمی
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفت: کلیه مجتمع های پتروشیمی واقع در منطقه ماهشهر با توجه مدیریت مصرف درحال تولید هستند.

امید شهیدی نیا مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار نیپنا اظهارکرد: مجتمع های پتروشیمی با برنامه ریزی و توجه به مدیریت مصرف گاز با مشکل خاصی در تامین خوراک مواجه نیستند و روند عادی فعالیت ها در حال انجام است.
وی افزود: در تلاش هستیم با همکاری و تعامل میان تمام مجتمع های پتروشیمی درمنطقه ماهشهر شاهد تامین کامل گاز مورد نیاز بخش های خانگی باشیم و برودت هوا سبب نشود تا هموطنان در نقاط مختلف کشور با مشکل مواجه شوند.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تصریح کرد: صرفه جویی در مجتمع های پتروشیمی با توجه به شرایط جوی موجود در کشور درحال انجام است و تدابیر لازم برای تامین خوراک مجتمع ها اتخاد شده است.

۱۶ بهمن ۱۳۹۵ ۱۳:۲۷