به تعویق افتادن جلسه کمیسیون فرآورده های پارافینی مورخ 17-11-95

عضو محترم کمیسیون فرآورده های پارافینی

 

با سلام

احتراماً به اطلاع می رساند، جلسه کمیسیون فرآورده های پارافینی روز یک شنبه مورخ95/11/17  به علت تداخل با برخی از جلسات اتحادیه کنسل شده است و زمان تشکیل جلسه مذکور به وقت دیگری موکول گردیده که تاریخ آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

۱۶ بهمن ۱۳۹۵ ۱۴:۳۱