روسیه تولید نفت خود را ۱۵۶ هزار بشکه در روز کاهش داد

وزیر انرژی روسیه گفت کشورش تاکنون در قالب توافق کاهش تولید بین تولید کنندگان عضو و غیر عضو اوپک تولید خود را به میزان ۱۵۶ هزار بشکه در روز کاهش داده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه در مصاحبه با خبرگزاری اینترفکس گفت، روسیه تاکنون در قالب توافق کاهش تولید بین تولید کنندگان عضو و غیر عضو اوپک تولید خود را به میزان 156 هزار بشکه در روز کاهش داده است.

نواک همچنین گفته که روسیه در خصوص سهم خود از کاهش تولید جلوتر از برنامه زمان بندی شده قرار دارد و اینکه میزان ذخایرنفتی در بازارهای جهانی کاهش خواهد یافت.

وی افزود برای تصمیم گیری در این باره که آیا اوپک و غیر اوپکی ها باید توافق کاهش تولید را تمدید کنند یا نه، تولید کنندگان نفت باید ارزیابی کنند که وضعیت بازار نفت در ماه های مارس، آوریل و می چگونه است.

بر اساس توافق کاهش تولید که در اواخر سال گذشته میلادی به دست آمد، تولید کنندگان عضو و غیر عضو اوپک توافق کردند که میزان تولید روزانه خود در نیمه نخست سال 2017 را حدود 1.8 میلیون بشکه کاهش دهند. از این رقم 300 هزار بشکه سهم روسیه است.

۲۱ اسفند ۱۳۹۵ ۱۴:۴۰