دستور جلسه کمیسیون روغن مورخ 03-02-96

عضو محترم کمیسیون فرآورده های روغنی

 

با سلام

 احتراماً دستور جلسه کمیسیون فرآورده های روغنی را که در روز  یکشنبه مورخ 03/02/96 تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.

دستور جلسه مورخ 03-02-96دستور جلسه مورخ 03-02-96
  با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

۲۸ فروردین ۱۳۹۶ ۱۰:۳۸