محدودیت گشایش ال سی مانع اصلی صادرکنندگان فرآورده های نفتی است

محدودیت گشایش ال سی مانع اصلی صادرکنندگان فرآورده های نفتی است
مدیر عامل روغن موتور زیگما محدودیت های گشایش ال سی را اصلی ترین مانع پیش روی صادرکنندگان فرآورده های نفت و گاز دانست.

امیر محمد ایرانی در گفتگو با خبرنگار اوپکس  با بیان این که همچنان مساله گشایش ال  سی مانع اصلی فعالیت واحدهای تولیدی است، گفت: نقل و انتقال های بانکی به دلیل  مشارکت چند بانک متعامل به عنوان واسطه حاشیه سود را پایین می آورد بنابراین کم تر به دنبال بازارهای خارجی هستم .
 وی به نبود وحدت رویه در برخود با کالاهای صادراتی اشاره کرد و افزود:  برای صادرات کالا سختگیر هایی برای برخی از صادرکنندگان از سوی ارزیاب ها و گمرکات اعمال می شود و معیارهای یکسانی وجود ندارد.
 عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با بیان اینکه وزارت صنعت ، مدن و تجارت روابط دیپلماتیک خوبی در حوزه تجارت با اقلیم کردستان  ندارد ، افزود: ما می بینیم کالاهای بیکیفیت تر در اقلیم پذیرفته می شود اما فرآورده های تولیدی ایران بازگردانده می شود.
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۱:۲۵