دستور جلسه کمیسیون قیر مورخ 23-02-96

 عضو محترم کمیسیون قیر                                                                                                                   

 

با سلام

 احتراماً دستور جلسه کمیسیون قیر را که در روز شنبه مورخ 23/02/96  تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.


دستور جلسه قیر مورخ 23-02-96دستور جلسه قیر مورخ 23-02-96

 

با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۰:۲۱