دستور جلسه کمیسیون نفت،سواپ، ترانزیت و بانکرینگ مورخ 01-03-96

عضو محترم کمیسیون نفت، سواپ، ترانزیت و بانکرینگ

 

با سلام

 احتراماً دستور جلسه کمیسیون نفت، سواپ، ترانزیت و بانکرینگ را که در روز  دوشنبه مورخ 96/03/01 تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.

دستور جلسه کمیسیون نفت،سواپ، ترانزیت و بانکرینگ مورخ 01-03-96دستور جلسه کمیسیون نفت،سواپ، ترانزیت و بانکرینگ مورخ 01-03-96

 

با احترام،

دبیرخانه اتحادیه

 


۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۵:۲۱

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.