دستور جلسه کمیسیون قیر مورخ 15-05-96

عضو محترم کمیسیون قیر                                                                                        

با سلام

 احتراماً دستور جلسه کمیسیون قیر را که در روز یک شنبه مورخ 96/05/15  تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.
 

با احترام،

دبیرخانه اتحادیه
۹ مرداد ۱۳۹۶ ۱۶:۵۷