دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 29-05-96

عضو محترم کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز
با سلام

احتراماً به پیوست دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز را که در روز یک شنبه  مورخ 96/05/29   تشکیل می شود ملاحظه فرمایید.

دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 29-05-96دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 29-05-96


با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل
۲۵ مرداد ۱۳۹۶ ۱۴:۵۸