برگزاری کارگاه آموزشی روش های تسهیل گری جلسات

اعضای محترم اتحادیه

 

باسلام و احترام؛

        به پیوست تصویر اطلاعیه آموزشی ویژه تشکل های اقتصادی عضو اتاق تهران در خصوص برگزاری کارگاه آموزشی روش های تسهیل گری جلسات در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 4 و 5 شهریور ماه از ساعت 9 لغایت 13 در محل مرکز آموزش اتاق مذکور، جهت آگاهی و هر گونه بهره وری ارسال می گردد.

اطلاعیه آموزشیاطلاعیه آموزشی

 

با احترام

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

 

 

۲۹ مرداد ۱۳۹۶ ۱۰:۵۶