حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از توسعه صنایع پایین دستی

یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست می تواند زمینه ساز سرمایه گذاری های جدید و شتاب در توسعه صنایع پایین دستی شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اوپکس امیدشهیدی نیا مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر در حاشیه یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست در گفتگو با خبرنگار نیپنا با تاکید بر حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تکمیل زنجیره ارزش گفت: بررسی های لازم برای جانمایی پروژه ها در منطقه ویژه با مساحت ۶۰۰ هکتار صورت گرفته و در مرحله بررسی های محیط زیستی است و زیرساخت‌های لازم مثل یوتیلیتی و تامین خوراک فراهم شده است اما برای انتقال خوراک نیازمند ایجاد شبکه انتقال و سایت سلکشن است.
وی در مورد اقدامات توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی در منطقه گفت: نزدیک به ۷۰ طرح که عمدتا در زنجیره های مختلف مواد پلیمری مانند پلی اتیلن، PVC ، پلی‌پروپیلن است امکان سنجی شده و در بخش فعلی نیز زمین برای اختصاص به توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی وجود دارد که با بخش درنظر گرفته شده برای صنایع تکمیلی در فاز جدید به ظرفیت جاری افزوده خواهد شد که ۴۰ طرح را پوشش می دهد.

شهیدی نیا تصریح کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۱۰ پروژه از  طرح های برنامه ششم توسعه را در منطقه ویژه اقتصادی  پتروشیمی ماهشهر اجرایی خواهد کرد که در مراحل مطالعاتی و جانمایی است.
وی در ادامه افزود رویکرد سرمایه‌گذاران پایین دست پتروشیمی به راه اندازی واحد در شهرها با زیرساخت‌های پیشرفته است و این درحالی است که منطقه ویژه مزایای فراوانی چون معافیت های عوارض و مالیاتی دارد که راه اندازی واحد تولیدی در این منطقه اقتصادی تر خواهد بود. به همین منظور از فرصت نمایشگاه ایران پلاست برای معرفی طرح ها استفاده کرده و اطلاعاتی در مورد توسعه طرح ها در اختیار بازدیدکنندگان قرار می دهیم.
شهیدی نیا در مورد ظرفیت های تولید پلی پروپیلن در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی به دنبال کسب دانش فنی تولید پروپیلن یا MTP  است و پتروشیمی سلمان فارسی این طرح را اجرایی خواهد کرد که در مرحله انجام اقدامات دانش فنی است و بعد از برجام این روند سرعت یافته است و مرحله بعد مهندسی تفصیلی و ساخت و نصب خواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد که عمده تمرکز منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر تولید مواد پایه بیشتر ، توسعه زنجیره ارزش و جذب سرمایه‌گذار است. تکمیل زنجیره ارزش  موجب اثرگذاری صنعت خواهد بود بنابراین طراحی حوزه پایین دست پتروشیمی باید براساس تولیدات مواد پایه در بالادست باشد.

۵ مهر ۱۳۹۶ ۱۱:۱۴