رییس پژوهشگاه صنعت نفت منصوب شد

وزیر نفت در حکمی «جعفر توفیقی» را به ریاست پژوهشگاه صنعت نفت منصوب کرد.
به گزارش شنبه تارنمای وزارت نفت، در حکم «بیژن زنگنه» خطاب به توفیقی آمده است: انتظار می رود با بهره گیری از ظرفیت‎های مدیران و متخصصان صنعت نفت و پژوهشگران آن پژوهشگاه بویژه استعدادهای جوان، در گسترش پژوهش‎های کاربردی و توسعه‎ای و ایفای نقش موثر در اکتساب و توسعه فناوری‎های کلیدی و تجاری‎سازی آنها کوشش کنید.
پیش از این، «حمیدرضا کاتوزیان» ریاست پژوهشگاه صنعت نفت را عهده دار بود که وزیر نفت وی را به عنوان مشاور خود منصوب کرد.
۲۹ مهر ۱۳۹۶ ۱۷:۰۳