برگزاری پنجاهمین دوره نمایشگاه بین المللی الجزایر

اعضای محترم اتحادیه

 

باسلام و احترام؛

به پیوست تصویر نامه شماره 7727/43/ص مورخ 96/8/22 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری پنجاهمین دوره نمایشگاه بین المللی الجزایر با هدف ایجاد سرمایه گذاری، مشارکت و همکاری اقتصادی بین شرکت های مشارکت کننده از الجزایر و کشورهای خارجی در فاصله زمانی 18 الی 23 اردیبهشت ماه سال 97 در شهر الجزیره پایتخت آن کشور جهت آگاهی و هر گونه بهره وری ارسال می گردد.

 

اتاق ایراناتاق ایران

با احترام     

سعید رفیعی فر

عضو هیئت‌مدیره و سرپرست دبیرخانه اتحادیه

۲۷ آبان ۱۳۹۶ ۱۱:۲۵