افزایش تولید و فروش پتروشیمی مارون

افزایش تولید و فروش پتروشیمی مارون
مجتمع پتروشیمی مارون در بهمن ماه امسال افزایش تولید و فروش را نسبت به دی ماه به ثبت رساند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اوپکس، 5544 میلیارد و 464 میلیون ریال حاصل فروش 12 محصول پتروشیمی مارون در بهمن ماه امسال بوده است که نسبت به ماه گذشته 20 درصد افزایش نشان می دهد.
همچنین تناژ تولید این شرکت در بهمن ماه 383 هزار و 435 تن و فروش آن 150 هزار تن بوده که نسبت به ماه پیش (دی ماه 96) به ترتیب 5.3 و 7.1 درصد افزایش داشته اند.
براساس این آمار، میانگین قیمت فروش محصولات پتروشیمی مارون طی ماه مذکور (بهمن 96) به ازای هر تن نزدیک به 37 میلیون تن بود.
پتروشیمی مارون در 9 ماهه نخست سال 96 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 3,275 ریال سود کسب کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 درصد رشد داشت و از نظر عملکرد 80 درصد پیش بینی سال جاری را محقق کرده بود.
پروپیلن، پلی اتیلن سنگین، اتیلن، پروپیلن، منو اتیلن گلایکول، CO2 و C2+ برخی از محصولات پتروشیمی مارون به شمار میروند.
۹ اسفند ۱۳۹۶ ۱۶:۵۶
نیپنا |