دستور جلسه کمیسیون قیر مورخ 13-12-96

عضو محترم کمیسیون قیربا سلام

احتراماً دستور جلسه کمیسیون قیر را که در روز یک شنبه مورخ 96/12/13  تشکیل می شود، ملاحظه فرمایید.با احترام،

دبیرخانه اتحادیه
۱۳ اسفند ۱۳۹۶ ۱۶:۳۱