برنامه زمان‌بندی جلسه‌های کمیسیون فرآورده‌های روغنی در سال 1397

اعضاء محترم کمیسیون فرآورده های روغنی

باسلام؛
به پیوست برنامه زمان‌بندی جلسه‌های کمیسیون فرآورده‌های روغنی در سال 1397ارسال می‌گردد. ضمن دعوت از جنابعالی برای حضور در این جلسه‌ها، امید است، با ارائه نظرها و پیشنهادهای کارشناسی و تخصصی، این اتحادیه را در جهت پیشبرد برنامه‌ها و تحقق اهداف آن یاری فرمایید.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۲۸ فروردین ۱۳۹۷ ۱۲:۵۳